Tumblelog by Soup.io
 • BirdOfHermes
 • georgekendall777
 • 18alexa18
 • morfine
 • zurial
 • misskatha
 • pijak
 • ladyamentia
 • noirfaerys
 • Przygnebiona
 • iconoclast
 • spzkaz
 • strasznik
 • hildebeithegerda
 • Krwawa
 • grishjarta
 • dichotomos
 • guyver
 • solomonxgrundy
 • stigmata-sparkles
 • transsformalin
 • ebmmusic
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2017

3266 f7ad 500
Reposted frommart6na mart6na viaSenyia Senyia
8040 1581
Reposted fromministerium ministerium viaSenyia Senyia
6412 624c
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaSenyia Senyia
8652 acee
Careful with the fishies
Reposted fromsiegmunda siegmunda viaRekrut-K Rekrut-K
5485 c692 500
Reposted fromInsomniaNervosa InsomniaNervosa viaRekrut-K Rekrut-K
7780 a704
Reposted fromgreensky greensky viaKryptonite Kryptonite
4065 921d 500

Not a billboard from movie Blade Runner, but a photo of Beijing’s smog & one of the buildings with a video running. Via

3437 227e
Reposted fromretro-girl retro-girl viavertheer vertheer
1899 8bb8 500
Reposted fromamatore amatore viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
Kiedyś było między wami okej, prawda? To chyba najgorsze: w takiej sytuacji przypomnieć sobie, że między dwojgiem ludzi coś kiedyś było, coś dobrego?"
— Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viabeinthe beinthe
7450 0a81 500
Reposted fromdoener doener viairmelin irmelin
4004 d9d8
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viairmelin irmelin
Nienawidzę tego uczucia, gdy nagle czujesz się przygnębiony bez żadnego ostrzeżenia, bez oczywistego powodu. Po prostu to się dzieje, czujesz się pusty i beznadziejny, czujesz się zmęczony tak, jakbyś już nigdy miał nie ruszyć na przód. I kiedy ktoś pyta Cię 'co jest nie tak?' nie potrafisz odpowiedzieć, bo nic nie przychodzi Ci do głowy. Wtedy zaczynasz nad tym myśleć... i w tym momencie po prostu zdajesz sobie sprawę, jak dużo rzeczy jest nie tak.
Reposted fromvicious-circle vicious-circle viaSalute Salute
1743 fdb9 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl